Utbilda dig

Vår utbildningsverksamhet har funnits sedan 2010 och bedrivs i egen regi. Utifrån våra kunders och medarbetares behov har vi satt samman ett antal kompetenshöjande utbildningar med målet att öka kvaliteten på verksamheten vi bedriver.

 

Ökad förståelse bidrar till högre kvalitet

Att tillhandahålla utbildningar i syfte att bättre förstå kunden och dennes behov utifrån funktionsnedsättningen är för oss ett sätt öka kvaliteten på den personliga assistansen. Genom våra utbildningar kan vi skapa forum där erfarenhetsutbyten kan ske mellan kollegor inom LSS Göteborgs Stad. Anhöriga som jobbar som personliga assistenter bjuds in till utbildningarna. På så sätt kan också anhöriga och utomstående assistenter dela sina erfarenheter och kunskaper utifrån sina respektive roller. När en arbetsgrupp kring en kund träffas ger det förutom ökad kunskap även samsyn i arbetet och en känsla av att arbeta mot samma mål utifrån kundens behov.

 

Kompetensutveckling skapar trygghet

Kompetensutveckling är en viktig del i att skapa trygghet i yrket som personlig assistent. Att känna sig trygg och veta att man gör ett bra jobb är en god väg till trivsel på arbetsplatsen. Trivsel och känslan av utveckling bidrar till att våra medarbetare stannar hos oss. Det bidrar också till stabilitet och trygghet för våra kunder genom att ge våra medarbetare rätt verktyg kan de bli tryggare och säkrare i bemötandet av, och omvårdnaden om, våra kunder. För våra kunder innebär det ökad trygghet att veta att deras personal har rätt verktyg för arbetet.

Vill du veta mer?

Få vårt nyhetsbrev på mailen

 
Kontakta oss
Du kan även kontakta oss via
Telefon: 010-788 12 80
Mail: info@lssgs.se
ASSISTANS
OM OSS
KONTAKT

© 2018 LSS Göteborgs Stad AB  ·  Alla rättigheter reserverade  ·  Huvudkontor: von Utfallsgatan 1, 415 05 Göteborg  ·  Organisationsnummer: 556780-9271  ·  Läs mer om vår Datapolicy

En del av

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Google+

Ett av Sveriges ledande omsorgsbolag

LSS Göteborgs Stad AB, org.nr. 556780-9271 är ett omsorgsbolag med tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg